Nyheter

Teknikupphandling av energiuppföljningssystem förbereds

Beloks förstudie ”Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter” (2019) presenterade en samlad bild över vilka programvaror som finns för att följa upp energianvändning samt vilka rutiner som Beloks medlemmar följer när det gäller energiövervakning. Ett antal utvecklingsbehov identifierades efter kontakt med fastighetsägare. Dessa var bland annat bättre användarvänlighet och visualisering, datakvalitetssäkring, anpassningsbara rapporter, intelligenta larmfunktioner och integrationer mellan system.

Nu pågår förberedelser för en teknikupphandling av energiuppföljningssystem som lämpar sig för lokalfastigheter och/eller flerbostadshus, det vill säga som passar Beloks och Bebos medlemmar. Teknikupphandlingens syfte är att stimulera och skynda på utveckling av nya verktyg och funktionaliteter som underlättar för fastighetsägaren att ha koll på både energi- och effektanvändning. Analysen är en del i Beloks och Bebos Fördjupningsområde Digitalisering.

Vi kommer att ta kontakt med bland annat representanter från fastighetsföretag. Vi vill gärna ha synpunkter från användare av energiuppföljningssystem. Vill du vara med i teknikupphandlingen eller lämna input – Kontakta Josep Termens eller Maria Haegermark. Hör av dig senast 8 juni.