Fördjupningsområde

Solenergi

Fördjupningsområdet solenergi har initierats för att främja arbetat med implementering av solenergiteknik för lokalfastigheter.

Här får olika aktörer ett forum att dela erfarenheter kring utmaningar med solenergiteknik och diskutera hinder och konkreta lösningar. Syftet är att samla och sprida kunskap om affärsmodeller och tekniska lösningar för att stärka företag i deras arbete.

Inom Fördjupningsområdet vill vi:

  • Belysa praktiska problem
  • Ta fram branschöverskridande råd och rekommendationer
  • Ta fram rekommendationer på tekniska lösningar
  • Ta fram specifikationer för kravställaning för nyinstallationer

Ett övergripande mål med fördjupningsområdet är att gemensamt med branschaktörer ta fram projektansökningar till aktuella utlysningar inom området. Fördjupningsområdet drivs tillsammans med BeBo.

Nyckelaktörer: Fastighetsägare, beställare, installatörer och övriga intresserade branschaktörer

Kontakta Maria Haegermark, CIT Energy Management, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


Sammanfattning av genomförda aktiviteter

Läs rapporten om solcellsanläggningar och brandsäkerhet som genomförts i samverkan mellan Belok, BeBo och Räddningstjänsten Storgöteborg

Läs reportage från webbinariet med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar som genomfördes 4 november 2020. Här finns även länkar till presentationerna.

Läs reportage från webbinariet “Aktuellt inom solel” som genomfördes 11 maj 2020. Här finns även länkar till de inspelade presentationerna.

Möte Brandsäkerhet Solcellsanläggningar (752.2 KiB)