Fördjupningsområde

Relivs – Resurseffektiv livsmedelshantering

Inom Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering (Relivs) kommer vi att arbeta med frågor som rör de som på ett eller annat sätt har försäljning av livsmedel eller tillhandahåller lokaler för livsmedelshantering. Viktiga frågor inom området är kyla, värmeåtervinning, styrning, visualisering, digitalisering med mera.

Fördjupningsområdet syftar till att:

  • Öka beställarkompetensen
  • Generera förslag och genomföra projekt och förstudier
  • Samla och sprida kunskap
  • Inspirera till energi- och resurseffektivisering
  • Dela erfarenheter

Kontakta Josep Termens om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.

Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering benämns Relivs och är en vidareutveckling av Beställargruppen livsmedelslokaler, BeLivs. Relivs har en egen webbplats. Till relivs.se