Pågående projekt

Branschstandard

Postat 13 september 2023

Beloks medlemsföretag Castellum har initierat ett arbete som omfattar drift av byggnader, med fokus på styr- och övervakning. I arbetet har även andra medlemsföretag från…

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

Postat 13 september 2023

EU:s taxonomi påverkar de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare och entreprenörer. Taxonomin förväntas även bli ett viktigt verktyg för att driva på energi- och klimatarbetet i…

Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd

Postat 13 september 2023

Under 2023 startas nu en förstudie, som genomförts i samverkan mellan Belok och BeBo, med syfte att systematiskt sammanställa information om befintliga Energigemenskaper. Sammanställningen ska bidra…

Behovsstyrda ventilationssystem

Postat 24 maj 2023

Behovsstyrda ventilationssystem (DCV) anses oftast vara som en standardlösning i nya lokalbyggnader för att uppfylla tuffare energikrav. I befintliga byggnader har äldre konstantflödessystem, CAV-system, i…

Offentliga aktörer energieffektiviserar

Postat 24 maj 2023

Allt större krav kommer att ställas på offentliga aktörer vad gäller reducerad användning av energi och åtgärder för att energieffektivisera. I direktiv från EU kommer…

Myndigheters resa mot effektivare energianvändning

Postat 24 maj 2023

Allt större krav kommer att ställas på myndigheter vad gäller energieffektivisering och sätt att reducera sin användning av eleffekt. Både via EU genom direktiv där…

Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 24 maj 2023

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i Sverige och i andra länder. I samband med ökat intresse för…

Förstudie om utveckling av energieffektiv storköksutrustning

Postat 23 maj 2023

Storköksutrustningens elanvändning är den största posten i kökets energianvändning (ca 75% inklusive kyl och frys enligt tidigare projekt). Det handlar till stor del om elintensiv…

Innovationsupphandling – Drift av geoenergilager som en tjänst 

Postat 3 maj 2023

Under hösten och vintern 2022 genomfördes en förstudie för att utvärdera förutsättningarna att genom en innovationsupphandling utveckla en drifttjänst för geoenergilager. Då förstudien visade att…

Återluft i livsmedelsbutiker

Postat 20 oktober 2022

En energibesparande lösning kopplat till ventilationen är användning av återluft. I livsmedelsbutiker distribueras värme och kyla vanligen med ventilationen, vilket normalt kräver större luftmängder än…

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Postat 15 februari 2022

E2B2-projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem drar igång! Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2. Projektet, som drivs av Fastighetsägarna Sverige i nära…

Energiåtervinning från spillvatten i storkök

Postat 27 augusti 2021

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det…