Senaste projekt

Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat

Postat 2 september 2021

Den av nätverket Belok utvecklade Totalmetodiken får ett allt starkare intresse nationellt. Den testas och har testats av statliga, kommunala och privata fastighetsägare, som en…

Smarta stadsdelar

Postat 4 mars 2021

I Sverige och internationellt planeras och uppförs just nu smarta stadsdelar på många ställen. Begreppet är i ropet och används oftast för att beskriva stadsdelar…

Utveckling av ny samverkansmodell kring Gröna hyresavtal

Postat 18 februari 2021

Genom förstudien ”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” framkom att enskilda fastighetsägare inte kan visa några konkreta resultat som Gröna hyresavtal lett till….

Klimatfrågan i beslutsprocessen

Postat 5 februari 2021

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersöktes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i…

Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet

Postat 5 februari 2021

Frågeställningarna kring elsäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänsters insatser kopplat till solcellsanläggningar är många och engagemanget både stort och brett. På initiativ av fastighetsägare har inom ramen…

Energifrågor inom organisationer

Postat 25 januari 2021

Analys av den interna organisationens inverkan för hantering av energirelaterade frågor hos fastighetsägare I denna förstudie har det närmare studerats vilken inverkan den interna organisationen…

Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter

Postat 28 oktober 2020

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i spillvattnet…

Utveckling av energiuppföljningssystem

Postat 20 oktober 2020

Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av…

Analys vårdlokaler – ökad samverkan mellan regioner önskas

Postat 5 juni 2020

I vårdbyggnader ställs höga krav från verksamheten kring utformning och funktionalitet. Samtidigt ställer regionerna allt hårdare krav på minskad energianvändning. Flera regioner står alltså inför…

Analys av Smarta stadsdelar

Postat 8 april 2020

Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit?  Detta bland…

Snabbare digitalisering av bebyggelsen

Postat 26 mars 2020

Att kunna extrahera och omvandla data från byggnader till användbar analys och åtgärdsunderlag underlättar digitalisering och effektivisering av verksamheter inom företag och organisationer. Digitaliserade processer…

Energieffektiv storköksutrustning – Produkt- och personalutbildningsöversikt

Postat 16 januari 2020

Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköksutrustning, dels genom nya produkter och dels genom rätt handhavande. I denna förstudie har vi tagit reda…

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

Postat 9 januari 2020

Energistatistik och nyckeltal i lokaler behövs och används av både fastighetsägare och myndigheter. De kan användas för att göra prognoser, fatta rätt beslut, för att…

Effektreducering i lokalfastigheter – förstudie

Postat 5 december 2019

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte…

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

Postat 24 oktober 2019

Lokalfastighetsägare behöver ha kontroll över energianvändningen i sina fastighetsbestånd, vilket innebär mätning, insamling och analys av data. Det krävs att informationen är tydlig och strukturerad…

Utvärdering av effektivitet värmeväxling hos fettavskiljare

Postat 24 oktober 2019

AMF Fastigheter har installerat en ny typ av fettavskiljare med integrerad värmeväxlare för värmeåtervinning i manteln. Värmen återvinns via värmepump till ventilationsaggregat i byggnaden. Installationen…