Projekt - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Projekten ökar kunskapen

Styrkan i Beloks projekt är att pröva idéerna i verkligheten under ledning av erfarna och intresserade projektledare. Branschen kan följa projekten på belok.se för att sedan överföra kunskapen till sin egna verksamhet.

Alla som är intresserade kan söka projekt. På www.energimyndigheten.se/utlysningar/ hittar du utlysningar som är aktuella just nu och även information om kommande utlysningar. Många av projekten kommer från våra Fördjupningsområden.

Senaste projekt

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Postat 3 februari 2023

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i och utanför Sverige. Som resultat av EU:s mål att öka el…

Laststyrning

Postat 1 februari 2023

Det finns ett stort behov och intresse av att kartlägga och använda olika metoder för att minska effekttoppar i fastigheters energianvändning. Inte minst för att…

Rutiner för minskad elanvändning i storkök

Postat 30 januari 2023

Inom storköksbranschen har det efterfrågats hjälpmedel och verktyg för att sänka elanvändningen och som storkökspersonal lätt kan ta till sig. Det handlar alltså om att…

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Postat 30 januari 2023

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och…

Laddinfrastruktur i företag – Förstudie

Postat 21 december 2022

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av…

Energieffektivisering vårdlokaler – Med Västfastigheter som förebild

Postat 21 oktober 2022

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. År 2011 fattades beslut om att användningen av köpt energi…

Pågående projekt
Projektarkiv