Organisation

Energimyndigheten och medlemsföretagen samverkar med kompetens och finansiering i Beloks projekt. Om behov finns knyts även specialkompetens till projekten, t ex konsulter och forskare.

 

Koordinator

Per-Erik Nilsson
CIT Energy Management
pe.nilsson@cit.chalmers.se
0705-15 24 46