Nyheter

Medlemmarnas energisiffror för 2016 publicerade

Postat 22 juni 2017

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. På Belokmedlemmarnas egna sidor på belok.se delar man med sig av sina tuffa…

Nyhetsbrev nr 2 från Belok, BeBo och Sveby

Postat 7 juni 2017

Idag har det andra numret av det samproducerade nyhetsbrevet från Belok, Bebo och Sveby skickats ut. Läs till exempel om förstudien som ska utreda hur…

Samverkan gynnar energieffektivisering

Postat 31 maj 2017

Om fastighetsägare och lokalhyresgäster samverkar i energifrågan kan man med gemensamma ansträngningar köpa mindre mängd energi. Det är utgångspunkten i Beloks nya fördjupningsområde, Samverkan. Initiativ…

Att bygga ett energieffektivt hotell

Postat 31 maj 2017

Det är många beslut som ska fattas innan ett hotell kan börja byggas och för att nå långt i energieffektivitet är det viktigt med energifokus…

Beloks och Bebos vårkonferens på Youtube och i pdf

Postat 22 maj 2017

Nu finns Beloks och Bebos vårkonferens från den 4 maj på Youtube. Ta gärna del av innehållet i de samlade klippen nedan – de gemensamma delarna…

”Belok och Bebo gör världen lite bättre varje dag.”

Postat 11 maj 2017

Det menar Agneta Persson, Anthesis, som var moderator på Beloks och Bebos vårkonferens den 4 maj. Ett 100-tal intresserade fastighetsägare, myndigheter, kommuner, forskare och konsulter…

Medlemmarna tycker till om Beloks arbetsområden

Postat 5 maj 2017

Vårens medlemsmöte hölls under en halvdag den 3 maj, för att ge plats åt Beloks och Bebos vårkonferens följande dag. Belokmötets fokus var framtiden och…

Nyhetsbrev från Belok, Bebo och Sveby

Postat 3 maj 2017

I slutet av april kom det första numret av det samproducerade nyhetsbrevet från Belok, Bebo och Sveby. Läs t ex om läckage i ventilationskanaler, Beloks storkökskoncept,…

Dokumentation av storköksworkshop klar

Postat 26 april 2017

Fördjupningsområdet Energieffektiva storkök är inte bara ett forum för diskussion mellan parter i branschen. Det är också i hög grad verkstad. Det visade workshopen i…

Storköksworkshop nr 2 gav tre projektansökningar

Postat 17 mars 2017

I början av mars samlade Belok och Belivs närmare 60 leverantörer, konsulter och fastighetsägare till ytterligare en workshop om energieffektiva storkök. Erfarenhetsutbyte och att mötas…

Förändrade regler och förslag från Boverket

Postat 27 februari 2017

Lokalfastighetsägare kommer att påverkas av de nya reglerna från Boverket.  Föreskriften BEN, fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande ett normalår, togs i bruk…

Kvalitetssäkring av konsulter för Totalmetodiken diskuteras

Postat 21 februari 2017

Med dokumenterade energieffektiviseringsresultat på 30-60% är intresset för Totalmetodiken stort bland Sveriges fastighetsägare. Angreppssättet i Totalmetodiken är annorlunda än andra energieffektiviseringsmetoder på marknaden och ger…

Energieffektiv ombyggnad av köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Postat 8 februari 2017

Köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus krävde en omfattande förändring och renovering. Västfastigheter satte målet att minska kökets energianvändning med 25 % där energianvändningen per portion beräknas…

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler – Remissinbjudan

Postat 27 januari 2017

Boverket har lagt fram förslag på ändringar i BBR. Förslaget innehåller en del stora förändringar, bland annat att byggnadens energiprestanda kommer att uttryckas med ett…

Nästan 500 handledare utbildade till Energibyggare

Postat 14 december 2016

Energimyndighetens nya utbildningssatsning, Energibyggare, är en interaktiv utbildning riktad till de som arbetar på svenska byggarbetsplatser. Utbildningen skapar förståelse för de olika rollerna på en…

Många förstudier på gång

Postat 13 december 2016

Belok som grupp har en mycket stark position i Sverige och därmed en utmärkt påverkansmöjlighet. Genom samsyn och tydliga önskemål om framtida utveckling finns goda…

Säkerställ att entreprenören kan energi

Postat 2 november 2016

För att nå energimålen är det även viktigt att säkerställa att upphandlade entreprenörer kan energi i byggnader. Ett sätt är att ställa krav på att…

Energieffektiva storkök högintressant

Postat 18 oktober 2016

Vilka hinder och möjligheter ser vi för att våra storkök ska bli mer energieffektiva? Det var utgångspunkten i den första workshopen i fördjupningsområdet Storkök. Workshopen…

Lunchföredrag: Framtidens ventilationssystem

Postat 17 oktober 2016

Förstudien Innovativa ventilationssystem är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept för ventilation i lokalbyggnader. Peter Filipsson, CIT Energy Management, har intervjuat aktörer på…

Belok blir ett innovationskluster

Postat 7 oktober 2016

Samarbetet mellan Energimyndigheten och stora lokalfastighetsägare i Sverige har pågått utan avbrott sedan 2001. De senaste fyra åren har cirka 100 förstudier och projekt genomförts,…

Beloks förstudie om fettavskiljning uppmärksammad i Fastighetstidningen

Postat 20 september 2016

Beloks förstudie om fettavskiljning i storkök är med i senaste numret av Fastighetstidningen! Hela artikeln hittar ni här Hela rapporten från förstudien om fettavskiljning i…

Inbjudan till kreativt klustermöte om energieffektiva storkök

Postat 7 september 2016

Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder?…

Ny medlem i Belok-Uppsala Kommun

Postat 22 augusti 2016

Nu har 19 blivit  20 medlemsföretag och vi hälsar Uppsala Kommun varmt välkomna som ny medlem i Belok. Uppsala kommun har många olika typer av…

Enkät om hinder och möjligheter för energieffektivisering i fastigheter

Postat 29 juni 2016

CIT Energy Management AB genomför just nu på uppdrag av Energimyndigheten en enkätstudie om faktorer som påverkar energianvändningen i fastighetssektorn, såväl i bostäder som lokaler….

Stöd för Etapp 1 enligt Totalmetodiken

Postat 27 juni 2016

OBS! Det finns några plaster kvar så det går att skicka in intresseanmälan till den 31 juli! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok tagit fram…

Beställarkompetens: utbildning för mer energieffektiva byggnader

Postat 16 juni 2016

Redan nu kan du anmäla dig till  höstens kurser! BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska Föreningen och finansieras…

Uppdaterat material för energieffektiva storkök

Postat 13 juni 2016

Nu har äntligen materialet från utvecklingsprojektet Energieffektiva storkök uppdaterats och de senaste versioner hittar du här. Nytt material är vägledningen för storkökspersonal.

Översikt över innovativa ventilationssystem

Postat 2 juni 2016

Idag finns en mängd innovativa produkter och system för att ventilera byggnader. Men det kan vara svårt att få en bra översikt över vad som…

Att kyla med solvärme – P1 uppmärksammar Belokmedlem

Postat 2 juni 2016

Solen har en allt mer central roll bland Belokmedlemmarnas energilösningar. P1:s Vetandets värld gör ett reportage om Statens Fastighetsverks lösning om att kyla med värme…

Efterfrågas: ett kvalificerat energiuppföljningssystem

Postat 1 juni 2016

Ett riktigt bra energiuppföljningssystem visar tydligt mätarstrukturen, ger möjlighet att enkelt ändra i strukturen och säkerställer kvaliteten i de värden som kommer in. Systemet ska…