Nyheter

Information från Energimyndigheten med anledning av coronaviruset

Postat 26 mars 2020

Energimyndigheten kommer löpande att publicera information som berör deras olika ansvarsområden och informerar om följande med anledning av coronaviruset: Forskning- och innovationsstöd, projekt och samarbeten…

Årets första Energibrev finns att läsa

Postat 28 februari 2020

Fyra gånger om året skickar Belok, tillsammans med BeBo, Sveby och Byggherrarna ut Energibrevet. Här kan du ta del av senaste nyheter från vårt arbete….

Solmätt- uppföljning och utvärdering av solelanläggningar

Postat 17 februari 2020

HSB Värmland är projektägare för ett utvecklingsprojekt för förbättrad mätning och utvärdering av solelanläggningar. Tillsammans med Castellum, Eksta Bostads AB, Vasakronan och Willhem kommer de…

Ekonomi och klimatnytta för takunderhåll och solelinstallationer – projektpartner sökes!

Postat 13 februari 2020

RISE arbetar med en forskningsansökan till E2B2 (Deadline 18/2) och söker fastighetsägarpartners med intresse för att solceller som samtidigt har funderingar kring takens eventuella renoveringsbehov….

Smarta stadsdelar som Fördjupningsområde?

Postat 11 december 2019

Belok och BeBo bjöd tillsammans med Energimyndigheten in aktörer för att diskutera smarta stadsdelar som ett potentiellt nytt Fördjupningsområde. Aktörerna bjöds in utifrån erfarenhet av…

Energibranschen samlades kring nätkapacitet och flexibilitet

Postat 11 december 2019

I förra veckan anordnade Energimyndigheten tillsammans med Power Circle och den svenska delen av EU-projektet CoordiNet ett heldagsseminarium om lokala flexibilitetsmarknader. Seminariet i Stockholm samlade…

Samverkansworkshop med hyresgäster

Postat 4 december 2019

Belok bjöd åter in till workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inför kommande projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Denna gång riktades workshopen till hyresgäster…

Nästa vecka är belysningsvecka!

Postat 3 december 2019

Vecka 50 blir en ljus vecka. Hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 kan du varje dag delta i saminerier på belysningstemat. spana in programmet och anmäl…

Årets sista Energibrev

Postat 29 november 2019

Nu finns senaste Energibrevet att läsa! Har du inte redan fått det i inkorgen så teckna upp dig genom länk i brevet. Trevlig läsning! Till…

Miljöbyggnad iDrift på remiss

Postat 26 november 2019

Nu finns miljöbyggnad iDrift ute på remiss. Spela in dina synpunkter senast 21 januari 2020. Här kan du läsa mer och komma till remissdokumenten.

Seminariet aktuellt inom solel drog fullt hus

Postat 25 november 2019

Belok och Bebo bjöd tillsammans in till en eftermiddag med fokus på skatter, regelverk, rekommendationer och företagsstrategier kopplade till solel. Ett 60-tal intressenter samlades på…

Öppenhet den nya normen – Beloks tekniktävling blev en språngbräda

Postat 24 oktober 2019

Vi tar in en mängd data om våra fastigheter, för att möta kraven på till exempel lägre energianvändning, bra inomhusklimat och minskat effektuttag. Följden blir…

Samverkansworkshop hölls i Stockholm

Postat 16 september 2019

Belok bjöd in till workshop för att gemensamt diskutera inriktning på kommande projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Workshopen hölls den 5:e september i Stockholm där totalt…

Energibrevet september

Postat 16 september 2019

Nu finns senaste Energibrevet att läsa! Följ länken Energibrevet Energibrevet skickas ut fyra gånger per år av Belok, BeBo, Sveby och Byggherrarna. Du kan också…

Medlemssidorna uppdaterade med energisiffror för 2018

Postat 3 september 2019

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan…

Utlysning inom Design för energieffektiv vardag

Postat 27 juni 2019

Vill ni bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle? Nu är den fjärde utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar.

Här är senaste Energibrevet!

Postat 5 juni 2019

Här får du koll på vad som händer inom Belok, BeBo, Sveby och hos Byggherrarna. Läs vårt senaste utskick, och skriv upp dig för prenumeration…

Förstudie om effektreducering i lokalfastigheter

Postat 3 juni 2019

Bland Beloks medlemsföretag finns ett stort intresse av att minska effekttoppar och det finns ett uttalat behov av ökad kunskap om effektreducerande metoder. Som ett…

Att energieffektivisera i storkök

Postat 3 juni 2019

Med tillgänglig kylteknik, värme och ventilation har vi kunnat skapa kök som lagar god mat men även ställer höga krav på våra resurser, enbart i…

Workshop digitalisering

Postat 28 maj 2019

Belok, BeBo och installatörsföretagen bjöd gemensamt in till workshop för att finna och gemensamt diskutera frågeställningar för pilot- och demoprojekt inom Fördjupningsområdet. Workshopen ägde rum…

Konferens för minskad klimatpåverkan i byggprocessen

Postat 27 maj 2019

BeBo, Belok och Lågan bjöd in till en heldag på temat minskad klimatpåverkan i byggprocessen. Dagen följde två spår där förmiddagspasset inriktades på resurseffektivitet och…

Remiss – Citylab certifiering av hållbara stadsdelar

Postat 15 maj 2019

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång. Nu…

Uppdaterade energikrav för lokalbyggnader

Postat 9 maj 2019

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning reduceras med cirka 10-20 % och att kraven dessutom finns formulerade som högsta…

Remiss från swedish smartgrid -lämna synpunkter

Postat 8 maj 2019

Nu kan du ta del av åtta förslag gällande roller och ansvar för flexibilitet. Förslagen ska bidra till arbetet med att öka flexibiliteten i elsystemet….

Resurseffektiv livsmedelshantering som nytt Fördjupningsområde

Postat 29 april 2019

Resurseffektiv Livsmedelshantering har nu startat som ett nytt Fördjupningsområde inom Belok. Det är det som tidigare gick under namnet BeLivs och koordinerades av RISE. Sedan…

Vad kostar solcellsinstallationen?

Postat 26 april 2019

Nu lanserar Energimyndigheten en interaktiv kalkyl på Solelportalen som hjälper användaren att räkna ut återbetalningstiden för en solcellsinvestering utifrån de egna förutsättningarna. www.energimyndigheten.se/solelkalkyl Kalkylen riktar…

Förstudie om energiuppföljning i lokalfastigheter

Postat 25 april 2019

Belok analyserar i en förstudie vilka metoder som används och vilka verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter. Förstudien kommer att presentera en kartläggning av…

Seminarium och workshop om laddinfrastruktur

Postat 16 april 2019

Välbesökt eftermiddag med presentation av vad som pågår inom området laddinfrastruktur, både från myndigheternas och marknadsaktörernas håll hölls den 9 april i Stockholm. Under workshopen…

Lågan släpper rapport om Klimatbedömningsmetoder

Postat 13 mars 2019

Klimatfrågan blir allt mer aktuell och fler och fler beställare önskar ställa krav på klimatutsläpp från byggnader. Ett flertal metoder för redovisning av klimatpåverkan finns…

Nytt Energibrev idag

Postat 7 mars 2019

Du har väl inte missat att prenumerera på Belok, BeBo, Sveby och Byggherrarnas gemensamma nyhetsbrev? Klicka in på det senaste som skickades ut idag.