Nyheter

Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier

Postat 15 september 2020

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken Belok och BeBo och LÅGAN har bidragit till utformningen…

Enkät om mätning i FTX-aggregat

Postat 9 september 2020

Är du fastighetsägare till eller förvaltare av byggnader med FTX-ventilation? Har du synpunkter på vilket behov det finns av att mäta i och i anslutning…

Energibrevet september 2020

Postat 4 september 2020

Nu finns senaste Energibrevet att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte missar det senaste från nätverken Belok,…

BeBo & Belok resultatkonferens framflyttad till 2021

Postat 25 augusti 2020

Nu flyttar vi fram vår resultatkonferens till 2021. Konferensen riktar sig till dig som är aktivt arbetande med såväl resurseffektiv bebyggelse i ett större perspektiv,…

Totalmetodiken i Energivärlden

Postat 12 augusti 2020

I senaste numret av Energivärlden rapporterar Energimyndigheten om hur Totalmetodiken – Beloks verktyg för energieffektivisering, används i stor utsträckning i både Skövde och Osby kommun….

Medlemssidorna uppdaterade med energisiffror för 2019

Postat 26 juni 2020

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan…

Använder du Beloks kravspecifikationer?

Postat 9 juni 2020

Belok har genom åren tagit fram flera olika kravspecifikationer med syfte att underlätta och bana väg för energibesparingar. Kravspecifikationerna är framtagna i samråd med Beloks…

Projekt värmeöverskott från livsmedelsbutiker

Postat 9 juni 2020

Beloks Fördjupningsområde Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) jobbar med att ta fram en projektansökan där fokus ligger på samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker för att återvinna värme…

FED – en pusselbit i Sveriges energiutmaning

Postat 29 maj 2020

Lokala energisystem kan vara en pusselbit i att lösa energiutmaningarna som Sverige står inför, och faktiskt redan är drabbat av i några av storstadsregionerna. Men…

Inspelade presentationer från webbinariet ”Aktuellt inom solel” finns nu tillgängliga

Postat 29 maj 2020

Nu finns de inspelade presentationerna från webbinariet ”Aktuellt inom solel” som genomfördes 11 maj 2020 att se här.

Prenumerera på Energibrevet – nytt nummer ute nu!

Postat 28 maj 2020

Här finns länk till senaste Energibrevet som ges ut 4 gånger om året av Belok, BeBo, Sveby och Byggherrarna. Läs om de senaste aktiviteterna inom…

Integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat

Postat 19 maj 2020

För att säkerställa god funktion och hög värmeåtervinningsgrad i FTX-aggregat behöver temperaturer och luftflöden (och även ibland luftfuktigheten) kunna loggas kontinuerligt i fastigheternas digitaliserade styr-…

Utveckling av ny arbetsmetodik för gröna hyresavtal

Postat 15 maj 2020

Genom förstudien ”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” framkom att enskilda fastighetsägare inte kan visa några konkreta resultat som Gröna hyresavtal lett till….

11 maj 2020 – Aktuellt inom solel

Postat 15 maj 2020

Måndagen den 11 maj genomfördes BeBo och Beloks gemensamma webbinarium Aktuellt inom solel. Regelverk och skatter Först ut vid webbinariet var Madeleine Edqvist, advokat på…

Förstudie analyserar intern organisation för hantering av energirelaterade frågor

Postat 12 maj 2020

Det finns organisationer som lyckas bättre än andra när det kommer till att effektivisera och reducera användningen av energi, oberoende av om organisationerna har likartade…

Belok webbseminarium: Tema Belysning

Postat 7 maj 2020

Beloks medlemsrepresentanter bjöds in till webbseminarium på temat belysning den 21 april. Seminariet lockade ett trettiotal deltagare. Tre olika föreläsare gav deltagarna en inblick i…

Dialogträff om eleffekt för nätägare och fastighetsägare

Postat 4 maj 2020

Bland Beloks och Bebos medlemsföretag finns stor vilja att vara med och bidra till utvecklingen mot ett mer flexibelt energisystem, men många har uttryckt att…

Förstudieredovisning ”Snabbare digitalisering av bebyggelsen”

Postat 24 april 2020

Befintlig bebyggelse innehåller flera generationers IT-teknik. Teknikutvecklingen går fort och hinner knappt implementeras innan den ur IT-perspektiv blir föråldrad. Farhad Basiri, iquest, har genomfört en…

Intresse för en teknikupphandling av avloppsvärmeväxlare undersöks

Postat 24 april 2020

I ett par tidigare utredningar har Belok låtit undersöka funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare. Båda studierna visade på god…

Teknikupphandling av energiuppföljningssystem förbereds

Postat 22 april 2020

Beloks förstudie ”Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter” (2019) presenterade en samlad bild över vilka programvaror som finns för att följa upp energianvändning samt vilka rutiner…

Analys av Smarta stadsdelar – erfarenhetsåterföring och kravspecifikationer

Postat 8 april 2020

Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit?  Detta kommer…

Behov av Fördjupningsområde Vårdlokaler utreds

Postat 7 april 2020

Andel verksamhetsel är hög i vårdlokaler jämfört med övriga lokaltyper. Troligen kan mycket energi sparas. Västfastigheter har ett långsiktigt mål om att man år 2030…

Information från Energimyndigheten med anledning av coronaviruset

Postat 26 mars 2020

Energimyndigheten kommer löpande att publicera information som berör deras olika ansvarsområden och informerar om följande med anledning av coronaviruset: Forskning- och innovationsstöd, projekt och samarbeten…

Årets första Energibrev finns att läsa

Postat 28 februari 2020

Fyra gånger om året skickar Belok, tillsammans med BeBo, Sveby och Byggherrarna ut Energibrevet. Här kan du ta del av senaste nyheter från vårt arbete….

Solmätt- uppföljning och utvärdering av solelanläggningar

Postat 17 februari 2020

HSB Värmland är projektägare för ett utvecklingsprojekt för förbättrad mätning och utvärdering av solelanläggningar. Tillsammans med Castellum, Eksta Bostads AB, Vasakronan och Willhem kommer de…

Ekonomi och klimatnytta för takunderhåll och solelinstallationer – projektpartner sökes!

Postat 13 februari 2020

RISE arbetar med en forskningsansökan till E2B2 (Deadline 18/2) och söker fastighetsägarpartners med intresse för att solceller som samtidigt har funderingar kring takens eventuella renoveringsbehov….

Smarta stadsdelar som Fördjupningsområde?

Postat 11 december 2019

Belok och BeBo bjöd tillsammans med Energimyndigheten in aktörer för att diskutera smarta stadsdelar som ett potentiellt nytt Fördjupningsområde. Aktörerna bjöds in utifrån erfarenhet av…

Energibranschen samlades kring nätkapacitet och flexibilitet

Postat 11 december 2019

I förra veckan anordnade Energimyndigheten tillsammans med Power Circle och den svenska delen av EU-projektet CoordiNet ett heldagsseminarium om lokala flexibilitetsmarknader. Seminariet i Stockholm samlade…

Samverkansworkshop med hyresgäster

Postat 4 december 2019

Belok bjöd åter in till workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inför kommande projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Denna gång riktades workshopen till hyresgäster…

Nästa vecka är belysningsvecka!

Postat 3 december 2019

Vecka 50 blir en ljus vecka. Hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 kan du varje dag delta i saminerier på belysningstemat. spana in programmet och anmäl…