Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader; kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och slott (bl a Kungliga Slottet och Drottningholm, den senare listad som ett världsarv). Totalt rör det sig om två miljoner kvadratmeter fördelat på 3000 byggnader och till det 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Medlemsrepresentant är Magnus Kruså.

Vårt ansvar och uppdrag: Hållbart byggande och hållbar förvaltning

Miljö och energi är en självklar del i vår dagliga förvaltning. Grunden till vårt miljö- och energiarbete utgår från de nationella miljökvalitetsmålen som till exempel begränsad klimatpåverkan, levande skogar, god bebyggd miljö och giftfri miljö.

 

Energimål

Vi ska minska mängden köpt energi inklusive den verksamhetsel som vi har uppgifter om med 26% fram till 2016. Vi räknar utifrån ett medel av mängden köpt energi åren 2001-2005.

 

Så gör vi: Förbättrar driften och har fokus på storförbrukande fastigheter

Statens Fastighetsverk arbetar efter Energistrategi 2013-2016. Strategin innebär främst ett fokus på storförbrukande byggnader, att vissa lönsamma åtgärder ska genomföras på bred front i våra fastigheter, att eleffektivisering ska prioriteras, att åtgärder med mycket kort återbetalningstid snarast ska genomföras. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra driften av våra fastigheter.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. OBS! Det är enbart energianvändningen för byggnaderna i Sverige som redovisas.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 152
 • 2014
 • 137
 • -20%
 • 2015
 • 138
 • -20%