Midroc Property Development

Midroc Property Development utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder. Fastighets­beståndet omfattar ett tiotal fastigheter, bl a World Trade Center Malmö och Tändstickspalatset i Stockholm, med en uthyrningsbar yta på drygt 100 000 kvm. Bolaget äger även 600 000 kvadratmeter byggrätter för bostäder och kommersiella ytor, främst i Öresundsregionen.

Medlemsrepresentant är Rikard Sjöqvist.

RESULTAT

  •  
  • Energianvändning
  • Förändring %