Hufvudstaden

Hufvudstadens fastighetsbestånd är koncentrerat till de centrala delarna i Stockholm och Göteborg med kommersiella kontors- och butiksfastigheter i citykärnornas affärsdistrikt. Detta gör Hufvudstaden till ett av de mest specialiserade och geografiskt koncentrerade fastighetsbolagen i Sverige.

Medlemsrepresentant är Niklas Engvall.

Vårt ansvar och uppdrag

Att på olika sätt minska vår energianvändning är det mest betydelsefulla arbetet vi kan utföra för att minska vår miljöpåverkan. Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att arbeta klimatsmart samtidigt som vi ska informera och uppmuntra våra hyresgäster till att välja hållbara och energieffektiva lösningar

Energimål

 • 2020 ska energianvändningen ha minskat med 30 procent i förhållande till 2010.
 • 2020 ska koldioxidutsläppen från drift av fastigheterna ha minskat med 90 procent i förhållande till 2010.

Så gör vi: Kontinuerlig trimning

Eftersom Hufvudstaden har som affärsidé att äga sina fastigheter långsiktigt har det alltid funnits en drivkraft att kontinuerligt hålla dem i så bra trim som möjligt. Minskad energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här har våra egna drifttekniker och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem dagligen.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp . I energianvändningen ingår fastighetsel, värme och kyla. Den redovisade förändringen (%) mäts mot året innan.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2011
 • 129
 • 2012
 • 120
 • -7,0%
 • 2013
 • 124
 • 3,3%
 • 2014
 • 123
 • -0,1%
 • 2015
 • 114
 • -7,3%
 • 2016
 • 110
 • -3,5%
 • 2017
 • 105
 • -4,6%
 • 2018
 • 115
 • 9,5%