Granitor

I januari 2022 bytte vi namn från Midroc till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Vi utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder. Fastighetsbeståndet omfattar ett tiotal fastigheter, bl a World Trade Center Malmö, Lund och Helsingborg, med en uthyrningsbar yta på drygt 100 000 kvm. Bolaget äger även 600 000 kvadratmeter byggrätter för bostäder och kommersiella ytor, främst i Öresundsregionen.

Medlemsrepresentant är Annika Mattsson.

Vårt ansvar och uppdrag: Att förvalta och utveckla fastigheter som bidrar till hållbar samhällsutveckling och en bättre framtid.

Hållbarhetsarbetet är för oss en självklarhet och är helt integrerat i vårt vardagliga arbete när vi är med och skapar ett samhälle där människor ska leva, utvecklas och må bra. För att lyckas måste vi fokuserar på helheten ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ett viktigt mål är att minska fastigheternas totala miljöbelastning. För att lyckas med detta ligger i dag stort fokus på att minska klimatbelastningen (CO2) och uppnå klimatneutralitet.

Klimatneutralitet innebär bland annat att:

 • Minska energiförbrukning
 • Helt fasa ut fossila bränslen
 • Använda endast förnybar energi
 • Öka lokalt producerad energi
 • Använda klimatneutralare material
 • Återbruk, Återvinning av material

Energimål

År 2018-2021 (Nya mål sätts för perioden 2022-2025):

 • Nya fastigheter (byggda efter 2002): -7% minskning till år 2021 (referens 2017)
 • Äldre fastigheter (byggda före 2003): -25% minskning till år 2021 (referens 2017)

Mål klimatneutralitet

(I samverkan med Lokala färdplanen Malmö 2030.)

 • År 2020-21 inventering av nuläget
 • År 2025 50% minskning
 • År 2030 netto noll
 • År 2035 klimatpositiva

Så arbetar vi för att nå målen: Digitalisering, tydliga mål, engagerade medarbetare och samarbeten med andra.

För att lyckas med att nå och följa upp energi- och klimatmålen arbetar vi med att utveckla och öka digitaliseringen. Förfina användandet av olika nyckeltal och mål, så att de är till praktisk hjälp för de olika delarna inom organisationen och för att se resultat av sitt fina arbete. Vårt mål är att alla medarbetare skall arbeta enligt vår struktur för att hållbarhetsarbetet skall bli ”självklart hållbart”. För att lyckas nå till klimatpositiv fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning krävs samarbete med andra, därför arbetar vi hårt i olika samarbetsformer och nätverk för att nå dit.

RESULTAT

Arbete pågår för tillfället med att visualisera energistatistiken för beståndet, för att förbättra underlag för nya mål 2022. Vi kommer därefter uppdatera med siffror för energianvändning och förändring när detta arbete är klart.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %