Fabege

Fabege är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med cirka 90 fastigheter i Stockholmsområdet med en uthyrningsbar area om 1,1 miljoner kvadratmeter. Fabege är främst inriktad på fastighetsutveckling och på kontorslokaler i områden med stark tillväxt; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Man äger även butikslokaler i kommersiella centrum.

Medlemsrepresentanter är Caroline Ödin och Mikael Wester.

Hållbarhetsfrågor är en framgångsfaktor

Hållbarhetsfrågorna blir alltmer integrerade i Fabeges dagliga verksamhet. Miljöfrågorna har flyttat ut från miljöavdelningen till hela företaget och energibesparingsåtgärder är idag en integrerad del i förvaltningens dagliga göromål. Att ligga i framkant vad gäller hållbarhet är idag affärskritiskt, bland annat för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta att attrahera kunder, personal och investerare. Den sunda trend vi ser där företag tar ett allt större ansvar för alla delar av sin verksamhet blir allt tydligare och ställer krav på oss som hyresvärd och arbetsgivare. Vi kommer därför att fortsätta att anstränga oss för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål. Vårt ansvar för resurshushållning och minimerad miljöpåverkan ska vara långsiktigt uthålligt och framgångsrikt.

Energimål

 • Den totala specifika energianvändningen ska ned till 80 kWh/m2 Atemp till 2023.
 • Den totala energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 med basår 2014.
 • Energiförbrukningen ska vara 50 procent lägre än det nationella genomsnittet på 188 kWh/m2, vilket motsvarar en energiförbrukning på 94 kWh/m2 och år.
 • Nya byggnader ska ligga under 50 kWh/m2 och år.
 • Andelen Gröna hyresavtal ska 2018 vara 100 procent av total nytecknad yta.

Så gör vi: Systematiskt och målstyrt arbete med energieffektivisering

I Fabege har vi arbetat systematiskt med energieffektivisering av våra fastigheter i över 15 år. Målet är att minska energibehovet med 20 procent till år 2020 jämfört med basåret 2014. Att nå ett så ambitiöst mål kräver ofta stora insatser och omfattande investeringar i äldre byggnader. Viktiga fokusområden i vår energistrategi är bland annat återvinning av kyla från serverrum, åtgärder i klimatskalet, förbättrad värmeåtervinning i ventilation och behovsanpassning med hjälp av digitalisering.

RESULTAT

Energianvändningen nedan redovisas i kWh/m2 LOA och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. 2014 var första året som totalenergin, exklusive verksamhetsel, redovisades. Den årliga förändringen mäts mot året innan.

Framöver kommer energianvändningen mätas/redovisas i kWh/m2 Atemp. Värdet för 2018 var 98 kWh/m2 Atemp.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 109
 • -12%
 • 2015
 • 106
 • -2,5%
 • 2016
 • 113
 • +6,5%
 • 2017
 • 110
 • -2,5%
 • 2018
 • 108
 • -2%