AMF Fastigheter

AMF Fastigheter förvaltar fastigheter som tillhör pensionsbolaget AMF Pension. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 39 kommersiella fastigheter för kontor och handel i Stockholm och Sundbyberg. Det totala marknadsvärdet för fastigheterna uppgick till 55 miljarder årsskiftet 2016-17. .

Medlemsrepresentant är Christer Forsblad.

Vårt ansvar och uppdrag: Bidra till en hållbar framtid

AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och vi har därför ett stor ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter.

 

Energimål

AMF Fastigheter satte år 2009 ett tufft mål: att minska energianvändningen i fastigheterna med 25 procent till och med 2014. Redan vid årsskiftet 2012/2013 uppnåddes reduktionsmålet och under 2014 förbättrades resultatet ytterligare för att slutligen landa på 35 procent.

 • AMF Fastigheters övergripande energimål för hela fastighetsbeståndet 2015-2019 är en reduktion på 19%, vilket motsvarar en energiprestanda på 95 kWh/m2 Atemp  Basåret är 2014 med 117 kWh/m2 Atemp
 • Energimålet för 2017 är 100 kWh/m2 Atemp Det är en reduktion på 11,2% och inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

 

Så gör vi: Utbildning, systematisk arbete och engagerade medarbetare

Under 2017 prioriterar vi utbildning bland teknikerna. Samtliga fastighetstekniker och tekniska förvaltare samt driftledare och projektledare genomför Energimyndighetens webbutbildning, Energilyftet. Ett mötesforum för fastighetstekniker kallat Teknikerforum har startats upp och en omfattande internutbildning för tekniker kommer genomföras under hösten 2017 och våren 2018.

I övrigt arbetar vi systematiskt med energifrågor i våra fastigheter med hjälp av ett energiledningssystem med tydliga processer för både energikartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar. Våra engagerade fastighetstekniker har en nyckelroll i arbetet. De är specialister med ansvar för fastigheternas drift, underhåll och energioptimering. Målkort för respektive fastighet har tagits fram vilka inkluderar specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet. Under 2014 mätte vi upp samtliga fastigheters Atemp och skapade ett antal mötesforum för genomförande och uppföljning av arbetet.

 

 

RESULTAT

OBS! Energianvändningen redovisas i GWh till och med 2014 och i kwh/m2 Atemp från och med 2015. Från och med 2015 används 2014 som basår. Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2009
 • 70
 • -14%
 • 2010
 • 73
 • -9%
 • 2011
 • 66
 • -19%
 • 2012
 • 65
 • -20%
 • 2013
 • 60
 • -26%
 • 2014
 • 53
 • -35%
 • 2015
 • 108
 • -7,7%
 • 2016
 • 112
 • 3,8%