AMF Fastigheter

AMF Fastigheter AB, dotterbolag till pensionsbolaget AMF, är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolagets inriktning är kontor och cityhandel i Stockholm varav merparten är kontor. Genom långsiktigt ägande och egen förvaltning ska man bidra till en stabil avkastning till AMFs sparare. Bolagets totala marknadsvärde uppgick årsskiftet 2014-2015 till drygt 37 miljarder kr. Utöver fastighetsbeståndet inom AMF Fastigheter äger AMF-koncernen ytterligare fastigheter via delägarskap. Det totala marknadsvärdet på AMF-koncernens fastighetsinnehav är cirka 55 miljarder kronor.

Medlemsrepresentant är Michael Eskils.

Vårt ansvar och uppdrag: Bidra till en hållbar framtid

AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och vi har därför ett stor ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter.

 

Energimål

AMF Fastigheter satte år 2009 ett tufft mål: att minska energianvändningen i fastigheterna med 25 procent till och med 2014. Redan vid årsskiftet 2012/2013 uppnåddes reduktionsmålet och under 2014 förbättrades resultatet ytterligare för att slutligen landa på 35 procent.

 • AMF Fastigheters övergripande energimål för hela fastighetsbeståndet 2015-2019 är en reduktion på 19%, vilket motsvarar en energiprestanda på 95 kWh/m2 Atemp  Basåret är 2014 med 117 kWh/m2 Atemp
 • Energimålet för 2016 är 106 kWh/m2 Atemp Det är en reduktion på 1,9% och inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

 

Så gör vi: Systematisk arbete och engagerade medarbetare

Vi arbetar systematiskt med energifrågor i våra fastigheter med hjälp av ett bra energiledningssystem med tydliga processer för både energikartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar. Våra engagerade fastighetstekniker har en nyckelroll i arbetet. De är specialister med ansvar för fastigheternas drift, underhåll och energioptimering. Målkort för respektive fastighet har tagits fram vilka inkluderar specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet. Under 2014 har vi mätt upp samtliga fastigheters Atemp och skapat ett antal mötesforum för genomförande och uppföljning av arbetet.

 

RESULTAT

OBS! Energianvändningen redovisas i GWh till och med 2014 och i kwh/m2 Atemp från och med 2015. Från och med 2015 används 2014 som basår. Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2009
 • 70
 • -14%
 • 2010
 • 73
 • -9%
 • 2011
 • 66
 • -19%
 • 2012
 • 65
 • -20%
 • 2013
 • 60
 • -26%
 • 2014
 • 53
 • -35%
 • 2015
 • 108
 • -7,7%