Akademiska Hus

Akademiska Hus är Sveriges andra största fastighetsbolag med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta och verksamhet på 26 orter över hela landet. Akademiska Hus erbjuder lokaler till universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningsintensiva företag. Företaget ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Medlemsrepresentant är Fredrik Nyberg

Vårt ansvar och uppdrag

Akademiska Hus har sedan starten för drygt tjugo år sedan arbetat aktivt, målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi väger alltid in faktorer som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet när vi planerar för ny- och ombyggnationer av fastigheter och campusområden.

 

Energimål

Mängden köpt energi ska minska med 50 % till 2025 med användningen för år 2000 som utgångspunkt. Värme, kyla och el inkluderas i begreppet köpt energi. Vi räknar även in hyres­gästens el i målet. För att lyckas behöver mängden köpt energi minska med drygt 3% per år.

 

Så gör vi: Teknik i framkant, kontinuerliga förbättringar och optimering

Vi ger hög prioritet åt energieffektiva lösningar då vår största potential för att minska miljöpåverkan är att minimera energianvändningen i våra fastigheter. Vi främjar långsiktigt hållbara lösningar, både i befintliga fastigheter och i nybyggnation. Vid nybyggnation satsar vi på tekniska lösningar i framkant och i befintligt fastighetsbestånd arbetar vi fokuserat med kontinuerliga förbättringar, både genom optimering samt genom investering i energibesparande teknik.

 

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. Den redovisade förändringen (%) är årlig.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2009
 • 246
 • 2010
 • 241
 • -2,2%
 • 2011
 • 242
 • 0,6%
 • 2012
 • 235
 • -3,0%
 • 2013
 • 232
 • -1,0%
 • 2014
 • 223
 • -3,9%
 • 2015
 • 212
 • -4,9%
 • 2016
 • 205
 • -3,3%