På gång

Lokala energisystem – seminarium

Seminarium om en digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla på Chalmers i Göteborg.