Nyheter

Ventilation

Vid ett Belokmöte med tema ventilation blev det tydligt att det finns ett behov av ett fördjupningsområde där fastighetsägare och tillverkare kan mötas för att diskutera aktuella frågeställningar angående ventilations- och luftbehandlingsutrustning.

Nyckelaktörer är framförallt fastighetsägare och leverantörer/tillverkare av ventilations- och luftbehandlingsaggregat.