Fördjupningsområde

Ventilation

Fördjupningsområdet “Ventilation” är ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, ventilationsföretagen, konsulter och övriga intressenter. Idén om att starta fördjupningsområdet kom från ett medlemsmöte där ventilation var tema. Vid detta tillfälle blev det tydligt att det finns ett behov av forum för att fördjupa sig i ämnet.

Belok har bland annat genomfört en förstudie om innovativa ventilationssystem som visar att det finns ett stort antal olika icke-konventionella ventilationslösningar att titta mer ingående på, exempelvis genom utvärdering i verkliga installationer.

Fördjupningsområdet syftar till att:
– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing

Nyckelaktörer är fastighetsägare, leverantörer/tillverkare av ventilations- och luftbehandlingsaggregat samt konsulter

Kontakta gärna Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management, om du har frågor eller är intresserad av att delta i fördjupningsområdet.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRD WORKSHOP

Startmöte Augusti -16 (206.8 KiB)