Nyheter

Storkök

Under 2013-2015 genomförde Belok ett utvecklingsprojekt inom energi i storkök. Syftet var att visa hur man med bästa tillgängliga teknik, ändrade brukarbeteenden och ökad kunskap kan minska energianvändningen i storkök. Många aktörer inom området efterlyste även ett bra forum för kunskapsutbyte, både mellan olika aktörer men även med andra med liknande frågeställningar. Därför startades fördjupningsområdet energieffektiva storkök.

Belok Storkök fokuserar på upphandling, utrustning, beteende och projektering samt demonstrationsprojekt. Nyckelaktörer är leverantörer, beställare, storkökspersonal och konsulter.

Syftet är att:

  • Öka dialogen mellan aktörerna
  • Samla och sprida kunskap
  • Dela erfarenheter
  • Generera projektförslag för att driva utvecklingen framåt
  • Vara ett stöd för aktörer inom området
  • Inspirera till utveckling

 

Sammanfattningar av genomförda workshopar

Workshop Storkök Oktober 2016 (466.3 KiB)

Workshop Storkök Mars 2017 (1.7 MiB)