Projekt

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och miljövänligt. Fastighetsägare vittnar dock om utmaningar med att sköta driften eftersom detta är komplexa anläggningar och något som är relativt nytt i jämförelse med mer traditionella system. Därför har nu en innovationsupphandlingsprocess inletts för att utvärdera förutsättningar och möjligheter för att utveckla tjänsten Drift av geoenergisystem.

Har du frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien, vill vara med och ge din syn på frågan i en intervju eller intresserad av att sitta med i en kommande beställargrupp? Kontakta gärna Christoffer Alm, CIT Energy Management.