Projekt

Innovationsupphandling – Drift av geoenergilager som en tjänst 

Under hösten och vintern 2022 genomfördes en förstudie för att utvärdera förutsättningarna att genom en innovationsupphandling utveckla en drifttjänst för geoenergilager. Då förstudien visade att det var många fastighetsägare som såg stora nyttor och möjligheter med en sådan drifttjänst, och att det även fanns potentiella leverantörer som skulle kunna möta dessa behov, har Energimyndigheten tagit beslut om att gå vidare med innovationsupphandlingen.

Det betyder att det under 2023 kommer ges möjlighet att ta ytterligare steg för att denna tjänst ska bli verklighet. Detta kommer främst ske genom att konkretisera ramarna för drifttjänsten ytterligare och utreda hur den bör utvärderas, vilket sedan kommer att mynna ut i ett upphandlingsdokument.

Under våren har första och andra beställargruppsmötet inom denna fortsättning genomförts, och nedan finns det material som presenterats och utgjort diskussionsunderlag vid respektive tillfälle.

Separata samtal har även förts med experter på området som kommer vara med och forma en referensgrupp samt med potentiella leverantörer av drifttjänsten.


Hör av er till Alexander Gerdin om ni är intresserade av mer information eller har frågor.


Kommande aktiviteter:

11/10 – Informera om projektet på Geoenergidagen

17/10 – Workshop tillsammans med referensgrupp

31/10 – Workshop, Tema: Upphandling