Fördjupningsområden

Sedan hösten 2016 utgör Belok ett så kallat innovationskluster som består av flera fördjupningsområden. Syfte med klustret är att främja samverkan och kunskapsutbyte genom att bjuda in berörda och intresserade aktörer.

Klustret Belok verkar inom olika fördjupningsområden och här hittar du mer information om dessa, dess dokumentation och aktiviteter.

Fördjupningsområde

Samverkan

Postat 19 maj 2017

Belok har nu startat upp fördjupningsområdet ”Samverkan” som ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter. År 2016 genomförde Belok en förstudie…

Ventilation

Postat 14 september 2016

Vid ett Belokmöte med tema ventilation blev det tydligt att det finns ett behov av ett fördjupningsområde där fastighetsägare och tillverkare kan mötas för att…

Storkök

Postat 14 september 2016

Under 2013-2015 genomförde Belok ett utvecklingsprojekt inom energi i storkök. Syftet var att visa hur man med bästa tillgängliga teknik, ändrade brukarbeteenden och ökad kunskap…