Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Fördjupningsområden

Sedan hösten 2016 utgör Belok ett så kallat innovationskluster som består av flera fördjupningsområden. Syfte med klustret är att främja samverkan och kunskapsutbyte genom att bjuda in berörda och intresserade aktörer.

Klustret Belok verkar inom olika fördjupningsområden och här hittar du mer information om dessa, dess dokumentation och aktiviteter.

Fördjupningsområde

Digitalisering

Postat 7 december 2018

Mätdata, styr och övervakning erbjuder stora möjligheter, både vad gäller hållbarhet i stort och mer specifikt för olika typer av energieffektiviseringsinsatser. Fördjupningsområde Digitalisering ska utgöra…

Storkök

Postat 14 september 2016

STORKÖK Under 2013-2015 genomförde Belok ett utvecklingsprojekt inom energi i storkök. Syftet var att visa hur man med bästa tillgängliga teknik, ändrade brukarbeteenden och ökad…

Samverkan

Postat 19 maj 2017

Beloks fördjupningsområde ”Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter. År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och…

Ventilation

Postat 14 september 2016

Fördjupningsområdet ”Ventilation” är ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, ventilationsföretagen, konsulter och övriga intressenter. Idén om att starta fördjupningsområdet kom från ett medlemsmöte där ventilation var…

Hotell

Postat 13 november 2017

Hotellnäringen är en relativt energi- och resursintensiv bransch där flera undersökningar (Sustainable Hotel, 2011 och Nearly Zero Energy Hotels, 2016) pekar på stora effektiviseringsmöjligheter både…