Fördjupningsområde

Hotell

Hotellnäringen är en relativt energi- och resursintensiv bransch där flera undersökningar (Sustainable Hotel, 2011 och Nearly Zero Energy Hotels, 2016) pekar på stora effektiviseringsmöjligheter både vad gäller byggnader och verksamhet. Beloks fördjupningsområde ”Hotell” ska vara ett gemensamt forum för personer i branschen, näringsliv och akademi tillsammans kan skapa goda exempel, göra demonstrationer samt korrigera marknadshinder.

Intresset för att starta upp fördjupningsområdet undersöktes av Sustainable innovation och ÅF infrastructure på uppdrag av Belok i en förstudie under år 2016. Fokus ligger huvudsakligen på energifrågor, men vi lyfter resurseffektivitet högt då dessa frågor ofta är sammanlänkade och hanteras av samma personer inom branschen samt är en viktig del i miljömärkning Svanen som i sin tur är viktig i branschen. Det kan exempelvis gälla frågor som att effektivisera vattenanvändning, minska svinn, återvinna mer eller välja rätt material vid renoveringar.

Fördjupningsområdet syftar till att:

– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Vara ett stöd för aktörer inom området
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing och resurseffektivitet

Nyckelaktörer är exempelvis hotellägare, personal, hotellgäster, fastighetsägare och leverantörer.

Just nu är Fördjupningsområdet inaktivt. Det har tidigare drivits av Sustainable Innovation, kontakta gärna Jan Kristoffersson du har frågor.

SAMMANFATTNING AV AKTIVITETER:

Rapport Syntes Hotellworkshops 171218 (735.1 KiB)