Nyheter

halvdagskurs – R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav

”R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” utgör ett underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet och fungerar som ett hjälpmedel för upphandling och projektering, samt för bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.

Kursen ger dig en förståelse för hur du, som beställare eller VVS-konsult, kan använda riktlinjerna som underlag till att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer i tidiga skeden, för att uppnå det önskade och specificerade inneklimatet. Kursen ges i Gävle.

Läs mer och anmäl dig.