På gång

Hållbar renovering – SIRen resultatkonferens

Projektet kring hållbar renovering har pågått mellan 2014 – 2018 och avslutas nu med en resultatkonferens.