Projekt

Förstudie om utveckling av energieffektiv storköksutrustning

Storköksutrustningens elanvändning är den största posten i kökets energianvändning (ca 75% inklusive kyl och frys enligt tidigare projekt). Det handlar till stor del om elintensiv utrustning som i vissa fall kräver hög effekt . Detta innebär att storköksenheter och restauranger är särskilt sårbara när elpriserna stiger, vilket har skett den senaste tiden. För att snabbt kunna få ner energianvändningen i storköken togs en lathund fram med rutiner för minskad energianvändning. En kompletterande insats, i form av utveckling av energieffektiv utrustning, efterfrågades av olika måltidsverksamheter under det senaste Relivsmötet.

Därför initieras nu en förstudie inom Relivs med det primära syftet att främja utveckling av storköksutrustning så att energieffektivitet premieras, där dialoger med leverantörer och insamling av behov från beställare är en central del. Exempel på frågeställningar som behöver diskuteras är användarvänlighet av energi- och effektbesparingsprogram och -funktioner, inklusive design av användargränssnitt, energimätning integrerad i själva maskinen, möjlighet för effektstyrning och även överordnad styrning med mera. En annan viktig aspekt att beröra är vilka hjälpmedel för kravställande av energieffektiv storköksutrustning som finns idag och vilka som behöver tas fram eller utvecklas.

Vi bokar helst in ett digitalt möte för att samla in beställarnas behov, men om tiden är knapp kan ni beställare istället anonymt svara på denna enkäten.

Fokus kommer läggas på den mest energi- och effektintensiva storköksutrustningen som är ugnar, kokgrytor, stekbord, spisar och diskmaskiner. Förstudien kommer även  att förbereda inför en eventuell innovationsupphandling av en eller flera storköksutrustningar.

Hör gärna av dig till oss om du har några tankar eller inputs inom detta område!

Detta är en studie inom Relivs.