Projektarkiv

Energieffektivisering av serverrum (Förstudie)

Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader. I denna förstudie identifierades problem kopplade till energianvändningen i serverhallar och förslag till hur man kan arbeta med energieffektivisering i serverrum presenterades.

2010 9 Förstudie - Serverhallar Dec 2011 (1.0 MiB)

2010 9 Förstudie - Serverhallar Dec 2011 (1.0 MiB)