Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Fördjupningsområden

Beloks Fördjupningsområden finns till för att öka erfarenhetsutbyten och samtidigt driva på utvecklingen inom olika teknikområden. Inom Fördjupningsområdena vill vi främja samverkan mellan näringsliv och akademi och bjuder därför in berörda och intresserade aktörer. Ofta samlas vi i workshops och diskuterar aktuella frågeställningar för att identifiera och formulera nya teknikutvecklingsprojekt och demonstrationer.

Ett Fördjupningsområde startas upp när det finns behov av att dyka ner lite djupare på något tema. Här hittar du mer information om aktuella Fördjupningsområden,  samt dokumentation och aktiviteter.

Fördjupningsområde

Resurseffektiv livsmedelshantering

Postat 29 april 2019

Inom Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering kommer vi att arbeta med frågor som rör de som på ett eller annat sätt har försäljning av livsmedel eller tillhandahåller…

Klimatpåverkan från byggandet

Postat 28 februari 2019

Fördjupningsområdet klimatpåverkan från byggandet har initierats som följd av förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” som genomfördes gemensamt inom BeBo och Belok under 2018. Fördjupningsområdet är tänkt…

Digitalisering

Postat 7 december 2018

Mätdata, styr och övervakning erbjuder stora möjligheter, både vad gäller hållbarhet i stort och mer specifikt för olika typer av energieffektiviseringsinsatser. Fördjupningsområde Digitalisering ska utgöra…

Laddinfrastruktur

Postat 1 mars 2019

Fördjupningsområde Laddinfrastruktur har initierats gemensamt inom BeBo och Belok för att se över medlemsföretagens behov och intresse kring frågorna som rör laddfordon och fastighetsnära laddinfrastruktur….

Storkök

Postat 14 september 2016

Under 2013-2015 genomförde Belok ett utvecklingsprojekt inom energi i storkök. Syftet var att visa hur man med bästa tillgängliga teknik, ändrade brukarbeteenden och ökad kunskap…

Samverkan

Postat 19 maj 2017

Beloks Fördjupningsområde ”Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter. År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och…

Ventilation

Postat 14 september 2016

Fördjupningsområdet ”Ventilation” är ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, ventilationsföretagen, konsulter och övriga intressenter. Idén om att starta fördjupningsområdet kom från ett medlemsmöte där ventilation var…

Hotell

Postat 13 november 2017

Hotellnäringen är en relativt energi- och resursintensiv bransch där flera undersökningar (Sustainable Hotel, 2011 och Nearly Zero Energy Hotels, 2016) pekar på stora effektiviseringsmöjligheter både…