Nyheter

Fettreducering i storköksventilation

Välkommen på beställarträff i Stockholm om fettreducering i storköksventilation. På träffen får du information om olika tekniker som finns för fettavskiljning/ fettreducering i storköksventilation samt har möjlighet att lämna dina synpunkter inför utformningen av en ny provningsmetodik som ska underlätta för beställare att jämföra produkter. Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast 1:a februari.

Inbjudan Beställarträff Fettreducering (264.9 KiB)