Projekt

EnOFF – Modell för upphandling av renoveringsprojekt

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentlig sektor. Ett av modellens syften är att INTE arbeta med renoveringar på byggnadsnivå, utan på organisationsnivå dvs att verkligen få igång den renoveringsvåg som behövs inom offentlig sektor. Detta går hand i hand med den önskan som finns att sprida Totalmetodiken på bredare front. Modellen är upplagd så att det är en låg tröskel för att lägga till ytterligare en byggnad när man väl kommit igång. EnOff riktar sig till offentlig sektor, men det finns inga hinder för att tillämpa modellen även inom den privata sektorn.

Nu pågår en förstudie som syftar till att öka energieffektivisering och klimatnytta genom förenklad, strategisk och ambitiös upphandling. Genom att få igång fler piloter för att testa och utvärdera EnOff-modellen samt att utreda framtida ägandeskap. Målet är att etablera en upphandlingsmodell för genomgripande renovering av offentliga och kommersiella fastighetsägares byggnadsbestånd. Modellen ska bygga på långsiktig lönsamhet enligt Totalmetodiken.

Förstudien projektleds av Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och genomförs i nära samarbete med Energimyndigheten, Belok, BeBo, LÅGAN och EEF.

Kontakta gärna Per-Erik Nilsson om du vill veta mer. 

Läs mer om EnOff-modellen här