Fördjupningsområde

Energirenovering

Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Den ökade takten och mer omfattande energirenoveringar ska bestå för att bidra till ett klimatneutralt Europa 2050. Därför har Belok och BeBo tillsammans med LÅGAN etablerat ett nytt fördjupningsområde: Energirenovering.

Under 2022 kommer en analys att göras av inriktning för Fördjupningsområdet.

Aktuellt

Inom Fördjupningsområdet Energirenovering bjuder nätverken Belok, BeBo och LÅGAN tillsammans med EMTF – Energi och miljötekniska föreningen in till ett inspirationsseminarium om hur lönsam energirenovering kan realiseras med Totalmetodiken.

Seminariet ges digitalt vid följande datum:

Har du frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet kontakta, Karin Glader, CIT Energy Management.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Under hösten 2021 bjöd nätverken in till Stödstugor som syftade till att vara ett forum för fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring energieffektiviseringsstödet som var möjligt att söka fram till den 31 december 2021. Ta del av frågor och svar kopplade till Energieffektiviseringsstödet som kom upp under ”Stödstugorna” .