Fördjupningsområde

Energirenovering

Belok och BeBo har tillsammans med LÅGAN etablerat ett nytt fördjupningsområde: Energirenovering. Inom detta fördjupningsområde bjuder nätverken in till Stödstugor vid tre tillfällen för att på djupet gå igenom stödet, vilka byggnader som kan söka stödet, vilka åtgärder som stödet ges för, hur man söker stödet praktiskt och hur uppföljning av åtgärder sker.

Stödstugorna vänder sig till er som har flerbostadshus i ert fastighetsbestånd, de syftar till att vara ett forum för er fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring Boverkets energieffektiviseringsstöd. Efter deltagande i en stödstuga kommer ni ha verktygen för att genomföra en bra ansökan av energieffektiviseringsstödet.

Stödstugorna vänder sig främst till er som fattar beslut om, planerar, beräknar och genomför åtgärderna hos en fastighetsägare. Tar ni hjälp av energiexpert/konsult för genomförande och planering av åtgärder är ni välkomna att ta med dessa på stödstugorna.

Agenda

  • Inledning och bakgrund Energieffektiviseringsstödet
  • Exempel på åtgärder och beräkning av merkostnad
  • Hur söker man stödet praktiskt
  • Genomförande och uppföljning av åtgärder

Det kommer lämnas stort utrymme för frågor och diskussion kring era specifika funderingar kring stöd och åtgärder.

Stödstugorna genomförs digitalt via Zoom vid tre olika tillfällen innan årsskiftet (med samma agenda vid varje tillfälle)

Tillfälle 1: 25:e november kl 09:00 – 11:30

Tillfälle 2: 6:e december kl 13:00 – 15:30

Tillfälle 3: 7:e december kl 9:00 – 11:30

Energieffektiviseringsstödet

Den 1:a oktober lanserades Energieffektiviseringsstödet som ger fastighetsägare med flerbostadshus möjlighet att få stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.

Stöd ges till merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder. För att få stöd ska byggnaden före energieffektiviseringsåtgärder ha en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 100 kWh/m2 och år.

För att en åtgärd ska räknas som en energieffektiviseringsåtgärd krävs att den leder till en förbättring av byggnadens energiprestanda. Stöd får endast ges om energieffektiviseringsåtgärden eller flera energieffektiviseringsåtgärder tillsammans beräknas medföra att primärenergitalet förbättras med minst 20 procent. I Boverkets vägledning ges exempel på energieffektiviseringsåtgärder och hur kostnader för energieffektivisering kan urskiljas.

Boverkets hemsida finns ytterligare information kring stödet och även material som kan vara till hjälp vid ansökan.


Frågor och svar

Under den här rubriken samlar vi frågor och svar kopplade till Energieffektiviseringsstödet, som både kommer upp under ”Stödstugorna” och som inkommer till frågemailen: renoveringsstodet.faq@belok.se