Fördjupningsområde

Energieffektiva vårdlokaler

Fördjupningsområdet energieffektiva vårdlokaler har initierats som följd av analysen ”Vårdlokaler – analys – behov av utökad samverkan mellan Sveriges regioner i syfte att spara energi” som genomfördes under 2020.

I detta forum ges möjlighet att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplat till energianvändning i vårdlokaler. Genom analysen framgick att samtliga som intervjuats anser att det finns behov av ett forum som samlar regioner och fastighetsägare med vårdlokaler för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplat till energianvändning. Vid förstudien nämndes önskemål om att man inom forumet kan bolla idéer med varandra och även dela med sig av erfarenheter. Genom detta forum finns därmed möjlighet till både redovisning och diskussion.

Inom Fördjupningsområdet vill vi:

  • Utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra
  • Höja kompetensen
  • Belysa praktiska problem och diskutera konkreta lösningar

Nyckelaktörer: Energiingenjörer, tekniska chefer, energicontroller, tekniska förvaltare samt miljö- och energistrateger

Kontakta Victoria Edenhofer, CIT Energy Management, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Läs reportage från workshopen, med ventilation som tema, som genomfördes 10 november 2021.

Läs reportage från workshopen som genomfördes 25 mars 2020.