På gång

Effektdialog – möte för medlemmar

Eleffekt i bebyggelsen, ur fastighetsägarens och elnätsägarens perspektiv. Inbjudna är nätägare och medlemsrepresentanter. Webbmöte.