Nyheter

Designing Energy – Energieffektivisering i vardagen

Energimyndigheten bjuder in till en heldagskonferens om den enskildes roll i energiomställningen.
Här får du ta del av vad forskningen kommit fram till rörande individens roll i det hållbara
energisystemet, och delta i diskussioner om framtida utmaningar samt hur forskningen
kan bidra till att möta dem. Läs mer om konferensen och om hur du anmäler dig i pdf:en nedan.

Inbjudan Designing Energy 5 Okt (002) (395.3 KiB)