Posts Categorized: Projektarkiv

Framtida Belok-projekt

En viktig del av Beloks verksamhet är projekt och förstudier för att komma längre i energieffektiviseringen av lokalbyggnader. I den fjärde projektperiod har ett 100-tal  projekt…

Kampanj för energieffektiv renovering i lokaler

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok utvecklat för energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader. Målet med metoden är att ta…

Behovsstyrd ventilation

I lokaler är det vanligt att behovet av ventilation varierar över dygnet. Genom att styra ventilationen utifrån behovet (DCV) kan man spara energi genom att…