Posts Categorized: Projektarkiv

Kampanj för energieffektiv renovering i lokaler

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok utvecklat för energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader. Målet med metoden är att ta…

Energieffektiva entréer (Förstudie)

I lokalbyggnader kan värmeförluster genom entréer vara avsevärda genom att de under dagtid används flitigt. Belok genomförde därför en förstudie med syftar att undersöka hur…

HEFTIG (Förstudie)

Att bedöma ett projekts energinytta kan vara komplicerat men är nödvändigt för beslutsunderlag och vid tilldelning av medel. HEFTIG är en förkortning hämtad ur Husens…

Belysning i varuhus (Förstudie)

I butikslokaler används mycket belysning. Särskilt tydligt är detta i butiker som vill ha tydlig exponering av varor samtidigt som man är noga med den…

Energieffektivisering av serverrum (Förstudie)

Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader. I denna förstudie identifierades problem kopplade till energianvändningen i serverhallar och…

Energikrav för NäraNollEnergi-byggnader

En studie i tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att lägga nivåer på energiprestanda för Nära Noll Energi-byggnader som andelar av angivna nivåer i BBR 2011. Byggnadskategorier som…

Implementering av Totalprojekt

Utifrån en önskan att sprida metodiken BELOK Totalprojekt, som är en metod för genomförande av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, gjordes en förstudie för en sådan marknadsintroduktion….