Posts Categorized: Projekt

Energikrav för NäraNollEnergi-byggnader

En studie i tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att lägga nivåer på energiprestanda för Nära Noll Energi-byggnader som andelar av angivna nivåer i BBR 2011. Byggnadskategorier som…

Implementering av Totalprojekt

Utifrån en önskan att sprida metodiken BELOK Totalprojekt, som är en metod för genomförande av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, gjordes en förstudie för en sådan marknadsintroduktion….

Kriterier för energiinvesteringar

Hur ser lokalfastighetsägare med externa förvaltare på långsiktiga energiinvesteringar? Projektets syfte var att kartlägga och beskriva olika grupper av fastighetsägares syn på långsiktiga energiinvesteringar. [wpfilebase tag=file…

Frikyla med kyltorn

Är det möjligt att ha ett kylsystem som både klarar av att hålla ett rimligt inomhusklimat sommartid och sänka elenergianvändningen jämfört med ett konventionellt system? I…

Energiledning i fastighetsföretag

Energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter handlar inte bara om att installera ny energisnål teknik utan även att organisera, leda och ständigt förbättra det dagliga arbetet med att…

Solavskärmning och dagsljuslänkning

Hur kan man ta vara på ljusinsläpp och samtidigt minska bländningseffekter och uppvärmning i kontorsbyggnader. I denna rapport har ett demonstrationsförsök med en innovativ persienn med…