Posts Categorized: Genomförda projekt

Energiförluster vid standby

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv…

Byggnaders värdeökning efter effektivisering

Hur ökar en byggnads värde vid genomförande av energieffektiviseringspaket? Denna rapport beskriver resultatet av en serie intervjuer med fastighetsägare och fastighetsvärderare angående energieffektiviseringsåtgärders effekter på…