Posts Categorized: På gång

Fettreducering i storköksventilation

Välkommen på lunchseminarium i Göteborg om fettreducering i storköksventilation. På träffen får du information om olika tekniker som finns för fettavskiljning/ fettreducering i storköksventilation samt…

Ventilationsworkshop

Välkommen att deltaga på Beloks andra workshop inom fördjupningsområdet Ventilation torsdagen den 8:e mars kl 13-16.00 hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Under första…