Posts Categorized: Nyheter

Enkät om mätning i FTX-aggregat

Är du fastighetsägare till eller förvaltare av byggnader med FTX-ventilation? Har du synpunkter på vilket behov det finns av att mäta i och i anslutning…

Energibrevet september 2020

Nu finns senaste Energibrevet att ladda ner och läsa. Teckna upp dig på en prenumeration så att du inte missar det senaste från nätverken Belok,…

Totalmetodiken i Energivärlden

I senaste numret av Energivärlden rapporterar Energimyndigheten om hur Totalmetodiken – Beloks verktyg för energieffektivisering, används i stor utsträckning i både Skövde och Osby kommun….

Använder du Beloks kravspecifikationer?

Affärsmän skakar hand efter överenskommelse för ny byggprojekt enligt kravspecifikationer.

Belok har genom åren tagit fram flera olika kravspecifikationer med syfte att underlätta och bana väg för energibesparingar. Kravspecifikationerna är framtagna i samråd med Beloks…

Projekt värmeöverskott från livsmedelsbutiker

Bilden visar en termostat som reglerar värme och kyla i livsmedelsbutik.

Beloks Fördjupningsområde Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) jobbar med att ta fram en projektansökan där fokus ligger på samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker för att återvinna värme…