Totalprojekt

Brandstation Västra (Lindköpings kommun)

Fastighet på 4300 m2 Atemp som framföralt rymmer xx.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 190 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 1690 kWh/m2
  • Internränta: 5 %

Etapp 1 har genomförts.

 

Kortrapport Brandstation Lindköping Etap 1 (428.8 KiB)