Nyheter

Beaktande av klimatpåverkan i beslutsprocessen

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersöktes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i byggprocessen. Flera fastighetsägare ser miljö och klimatmässiga samhällsnyttor, men har ofta svårare att motivera nyttan inom det enskilda företaget. Under den workshop som hölls inom nämnd förstudie var deltagarna överens om att det krävs incitament för att påbörja och driva klimatarbetet. Vilka incitament som är lämpliga och hur klimatarbetet praktiskt ska gå till är svårare att svara på. Hur kan olika aktörer styras till att göra rätt i alla lägen? Bra verktyg, tydliga gränsvärden och skatt på utsläpp var några förslag som nämndes.

Förstudien som just nu pågår syftar till att ge fastighetsföretag ökade förutsättningar att i enskilda byggprojekt parallellt med energikrav och andra krav också ställa krav på klimatpåverkan. Syftet är att det i förlängningen ska finnas utvecklade konkreta arbetssätt för att beakta klimatkrav vid investeringsbeslut genom till exempel nyckeltal.

Studien kommer att genomföras genom litteraturstudier samt intervjuer med fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter och representanter inom akademi.

Har du frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien eller vill vara med och ge din syn på frågan i en intervju? Kontakta gärna Victoria Edenhofer.