Posts By: Kajsa Andersson

Klimatpåverkan från byggandet

Fördjupningsområdet klimatpåverkan från byggandet har initierats som följd av förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” som genomfördes gemensamt inom BeBo och Belok under 2018. Fördjupningsområdet är tänkt…

Årets sista energibrev

Idag har årets sista energibrev skickats ut! Det är roligt att nya prenumeranter tillkommer hela tiden. Om du inte redan är prenumerant så anmäl dig…

Digitalisering

Mätdata, styr och övervakning erbjuder stora möjligheter, både vad gäller hållbarhet i stort och mer specifikt för olika typer av energieffektiviseringsinsatser. Fördjupningsområde Digitalisering ska utgöra…