Posts By: Kajsa Andersson

Belok och BeBo workshoppar om Smarta stadsdelar

”Digitaliseringen effektiviserar stadens funktioner” Infrastruktur mellan fastigheter, resursleverantörer och omvärld kopplas samman. Varje fastighet blir en tillgång och möjliggör att resurser kan nyttjas optimalt genom…

Digital workshop kring samverkan

Belok och Relivs höll i digital workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inom pågående projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Workshopen riktades till hyresgäster och…