Posts By: mona

Storköksprojektet: Nya rapporter att ta del av

Ett flertal av rapporterna från projektet Energieffektiva storkök finns nu tillgängliga för nedladdning. Vissa är i preliminära versioner och kommer att uppdateras löpande. Klicka här för…

Storköksseminariet på film

Beloks seminarium Energieffektiva storkök lockade många besökare. Men flera intresserade hade inte möjlighet att komma – inte minst av geografiska skäl. Därför valde vi att…

Stort intresse för energieffektiva storkök

På seminariet Energieffektiva storkök presenterade Belok tillsammans med Länsstyrelsen och Bengt Dahlgren AB erfarenheter och lärdomar från projektet Energieffektiva storkök. Drygt 120 personer från kommuner,…

Energieffektiva storkök lockade storpublik

28 augusti flockades representanter från offentliga och privata fastighetsägare, konsulter och leverantörer på Beloks seminarium Energieffektiva storkök som hölls på Göteborgs Stadsmuseum. Insikten om att…

Segevångsskolan (Malmö Stad)

Skola i Malmö på 5 386 m2 Atemp Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 167 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 147 kWh/m2 Internränta: 2 % Etapp…