Posts By: mona

Altona, Malmö (Stena Fastigheter)

Fastighet på 9 500 m2 Atemp som bland annat rymmer kontor och affärer. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 227 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…

Energiförluster vid standby

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv…