Posts By: mona

Belok sjösätter ny hemsida

Beloks hemsida är helt igenom förändrad med tydligare menyer, en enklare struktur och en bättre sökfunktion. Vi hoppas att besökare nu snabbare och enklare ska…

Storkök har potential att spara energi

Belokmedlemmar med storkök i sina fastigheter (skolor, sjukhus och restauranger) har uppmärksammat att det finns en stor potential att energieffektivisera köken – upp emot 30…

Utbildningsmaterial för Totalmetodiken

För att lyckas med ett Totalprojekt krävs kompetens och erfarenhet av energieffektivisering i fastigheter. Belok har därför tagit fram ett utbildningsmaterial och en handbok om…

Teknikupphandling evaporativ kyla (kyltorn)

Studier visar att energianvändningen för komfortkyla kan bli tre till tio gånger lägre med ett kylsystem med evaporativ kyla (kyltorn) jämfört med ett traditionellt kylsystem…

Smarta fönster – en praktisk studie

Utvecklingen av intelligenta fönster går snabbt framåt. Redan idag finns kommersiella produkter att tillgå på marknaden. Denna typ av fönster som kan styras att begränsa…

Artisten (Akademiska Hus AB)

Musik- och teaterhögskola på 17 764 m2 BRA vid Göteborgs Universitet. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 148 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…