Posts By: mona

Information från medlemsmötet 14-15 maj

På medlemsmötet diskuterades nya projekt, utvecklingen av Belok och av Totalmetodiken. Medlemmarna fick också höra presentationer om en utveckling av BIM för ett antal statliga…

Nästa medlemsmöte 17-18 september

Belok samlar sina 17 medlemsrepresentanter fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter och diskutera nya projekt. Nästa medlemsmöte blir den 17-18 september i Malmö, då…

Åvestadalskolan (Gamla Byn)

Skola på 5 102 m2 Atemp i Avesta kommun. •Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 212 kWh/m2 •Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 180 kWh/m2 •Internränta:…

Energimyndigheten utvärderar Belok

Resultaten av Energimyndighetens nätverk, t ex Belok, och de projekt som de driver, efterfrågas internt inom Energimyndigheten, av andra myndigheter liksom av regering och departement….