Posts By: mona

Byttorpskolan (Borås Stad)

Låg- och mellanstadieskolan med knappt 300 elever och 4 430 m2 Atemp. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 170 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…

9 oktober: Solelmässa i Uppsala

Energikontoret i Mälardalen tillsammans med STUNS Energi arrangerar Sveriges första Solelmässa. Mässan vänder sig till fastighetsägare, bygg och fastighetsutvecklingsföretag och ägare till solelanläggningar. Syftet med…

Totalprojekt utvidgning

Under 2012 togs beslut att starta upp en kampanj där fastighetsägare utanför BELOK-gruppen erbjöds stöd för att genomföra den första delen i ett Totalprojekt. Totalt…

Energianvändning under byggtiden

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större…

Ny utlysning: Ansök om 150 000 kr

Lokalfastighetsägare som vill genomföra ett Totalprojekt, får nu en ny möjlighet att ansöka om bidrag på upp till 150 000 kr. Energimyndigheten öppnar en ny utlysningsperiod…

Totalmetodiken vinner terräng i EU

Intresset för Totalmetodiken sprider sig utanför Sveriges gränser. Efter förfrågningar från bland annat Danmark och Estland beslutade Belok tillsammans med Energimyndigheten att initiera ett EU-projekt…