Nyheter

Analys av Smarta stadsdelar – erfarenhetsåterföring och kravspecifikationer

Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit?  Detta kommer bland annat analyseras inom Fördjupningsområdet Nya/smarta stadsdelar.

För några utvalda, mest relevanta områden undersöks vilka hinder och svårigheter som beställare och entreprenörer stöter på, samt vilka behov de har (av exempelvis hjälpmedel, riktlinjer, stöd, verktyg, checklistor, kravspecifikationer) för komma längre och lyckas att uppnå sina egna projektmål.

Studien kommer att genomföras till stor del genom intervjuer med utvalda representanter från stadsdelsplanerare, beställare/fastighetsägare och nätägare för att undersöka deras syn på smart stad, samt vilka utmaningar och hinder de stöter på i sitt arbete för att nå dit.

Analysen genomförs som ett samarbete mellan Belok, BeBo, Lågan och Relivs. Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien eller vill vara med och ge din syn på frågan i en intervju? Kontakta Helena N Lantz