Nyheter

Fettreducering i storköksventilation

Välkommen på lunchseminarium i Göteborg om fettreducering i storköksventilation. På träffen får du information om olika tekniker som finns för fettavskiljning/ fettreducering i storköksventilation samt har möjlighet att lämna dina synpunkter inför utformningen av en ny provningsmetodik som ska underlätta för beställare att jämföra produkter. Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast 19:e februari.

Inbjudan Beställarträff Fettavskiljning (222.1 KiB)